Εκτύπωση του άρθρου

Η Αγγελική Σιδηρά διαβάζει για το poeticanet.
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.