Εκτύπωση του άρθρου

Ο Αλέξανδρος Ίσαρης διαβάζει για το poeticanet.
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.