Εκτύπωση του άρθρου

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

 

Ο στόχος μας

 

Πολλές ανθολογίες έχουν εκδοθεί και εκδίδονται συνεχώς νέες... Οι παλαιότερες μπορούν να θεωρούνται, λίγο-πολύ, αρκετά αντιπροσωπευτικές για την εποχή τους – για μια συγκεκριμένη εποχή. Οι νεότερες, όμως, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα «εγκυρότητας», κυρίως λόγω πληθώρας υλικού, καθώς οι ποιητικές εκδόσεις έχουν αυξηθεί και αυξάνονται κατά γεωμετρική πρόοδο και δεν είναι καθόλου εύκολο να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν όλες οι παρουσίες. 

Σήμερα, υπάρχουν ανθολογίες κάθε είδους:  θεματικές, τοπικές, σχολών, ρευμάτων, γενιών, σχολικές (και φροντιστηριακές(!)) κ.ο.κ. - ακόμα και ανθολογίες καθαρά γραμματολογικού ενδιαφέροντος.... Υπάρχουν ανθολογίες  πλήρεις (όσο πλήρες μπορεί να είναι ποτέ ένα τέτοιο εγχείρημα) και λιγότερο πλήρεις, αντικειμενικές (όση αντικειμενικότητα μπορεί να υπάρχει στην υποκειμενική  κρίση του ενός ανθολόγου ή, έστω, στο πνεύμα που διέπει τις προτιμήσεις μιας ομάδας συνεργατών) και λιγότερο αντικειμενικές. 

Οι ανθολογίες καλούνται να καλύψουν τις πάμπολλες τάσεις του ποιητικού λόγου, οι οποίες συνυπάρχουν και ευδοκιμούν: σήμερα έχουμε, συγχρόνως, τις νέες μορφές της ηλεκτρονικής ποίησης -που τη διαχέουν στο φυσικό της χώρο το (διαδικτυακό) χάος-, την εμμονή της οπτικής ποίησης – τις πειραματικές, παιγνιώδεις κατασκευές /αποδομήσεις του λόγου, την ποίηση – performance, έχουμε πάντα και την, ας πούμε, παραδοσιακή ποίηση, έχουμε και τις ρετρό /μεταμοντέρνες ομοιοκαταληκτούσες δοκιμές...  (Βέβαια, η οντότητα της ποίησης είναι πάντα μία και ομοούσιος: ξετυλίγεται σαν την κόκκινη κλωστή του παραμυθιού, διατρέχει το χρόνο και κρατά αρραγή τη συνέχεια, ελίσσεται, μπερδεύεται, ξεμπερδεύεται, αλλάζει ξενιστές και εξελίσσεται με παλινδρομήσεις, πάντα ζωντανή, πολυμορφική, πολυπλόκαμη, πολλαπλών κατευθύνσεων. Πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντα όπως είναι στην πραγματικότητα: άχρονη, άφυλη, ανάδελφη. Μια Ανθολογία, όμως, «ενορχηστρώνοντας» την ποιητική παραγωγή της εποχής σε μια ενδιαφέρουσα πολυφωνία, «χαρτογραφώντας» την περιοχή, μπορεί  να αναδείξει τις πολλές «διαφορετικότητες», καθώς και όλα τα χρώματα και τις αποχρώσεις σε μια πανοραμική άποψη.)  Οπότε, η σύνθεση μιας Ανθολογίας, αυτό το δύσκολο εγχείρημα, είναι πάντα μια ενδιαφέρουσα πρόκληση.

Η ανθολογία Ποίησης του 21ου αιώνα του Poeticanet  φιλοδοξεί να μην είναι απλώς ακόμα μία ανθολογία. Πρόθεσή της είναι να παρουσιάσει τις «δρώσες δυνάμεις» στην αρχή της νέας χιλιετίας –εφόσον οι ποιητές είναι πάντα οι πιο αμερόληπτοι μάρτυρες της εποχής τους. Κύριο κριτήριο στην επιλογή των ανθολογουμένων έχει τη σημαίνουσα κατά την υποκειμενική κρίση των ανθολόγων ποιητική παρουσία τους κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου  αιώνα - ασχέτως ηλικίας και μέχρι τούδε θητείας στα γράμματα. Δηλαδή, στην ανθολογία αυτή συστεγάζονται νέοι ποιητές, (πρωτοεμφανιζόμενοι αλλά δοκιμασμένοι), καθώς και παλαιότεροι, (δόκιμοι, αλλά οπωσδήποτε ενεργοί).

Θα ξεκινήσουμε από επόμενο τεύχος του Poeticanet να καταχωρούμε ποιητές και ποιήματα και ελπίζουμε να έχουμε ολοκληρώσει την ανθολόγηση έως τον Φεβρουάριο του 2011.
   
Ελπίζουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Για την Επιτροπή Σύνταξης,

Παυλίνα Παμπούδη


 

 


Ημ/νία δημοσίευσης: 21 Νοεμβρίου 2009