Εκτύπωση του άρθρου

 

O Αντώνης Φωστιέρης διαβάζει για το poeticanet|
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.