Εκτύπωση του άρθρου

ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ


Καθηγητής Πληροφορικής και Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας.
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Ph.D. στη Φασματική Ανάλυση/Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων στο Ε.Μ.Π., M.Sc. στην Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης  στο ΜΙΘΕ/ΕΚΠΑ.
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: φιλοσοφία, ιστορία της επιστήμης, ιστορία των ιδεών, φιλοσοφία της επιστήμης, φιλοσοφία της πληροφορίας, λογική, ιστορία της λογικής, εκτίμηση της τάξης φυσικών μοντέλων, αφαίρεση θορύβου από σήματα φωνής και βιολογικά σήματα, βάσεις δεδομένων, οντολογίες, σημασιολογική αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό (web).
Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας έχει εκδώσει τα παρακάτω άρθρα:
- M. Dendrinos, “Philosophical Views about Digital Information and Relational Schemata”, Library Philosophy and Practice (LPP) Journal, Vol. 9, No. 1, Fall 2006 (http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/89/
- M. Dendrinos, “From Information to Knowledge: From Positive Chatter to Negative Semantics”,  PNLA Quarterly, the official publication of the Pacific Northwest Library Association, Vol. 77, No. 4, Summer 2013
(http://www.pnla.org/assets/documents/Quarterly/pnlaq78-1fall2013.pdf)
- M. Dendrinos, “An interpretation of Aristotelian Logic according to George Boole”, 1st International Conference on Integrated Information (IC-ININFO-2011), Oct. 2011, Kos, Greece
- M. Dendrinos, “A medieval encyclopedia in terms of contemporary knowledge management schemes”, 3rd  International Conference on Integrated Information (IC-ININFO-2013), Sept. 2013, Prague, Czech Republic
- Μ. Δενδρινός, “Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων”. Proceedings of the Conference "History of Information", Law Library of the University of Athens & Ionian University. Athens, May 2013
- Alexandra Barouchou, Markos Dendrinos, “Similarity extraction mechanism concerning historical personalities based on SQL queries in an RDBMS environment”, 4th  International Conference on Integrated Information (IC-ININFO-2014), Sept. 2014, Madrid, Spain
- Markos Dendrinos, “Organization of the concepts of the Platonic dialogue Parmenides into a software ontology”, 4th  International Conference on Integrated Information (IC-ININFO-2014), Sept. 2014, Madrid, Spain
Επίσης έχει εκδώσει τις εξής μελέτες και ερμηνευτικά σχόλια που αφορούν την εξέλιξη των ιδεών κατά την περίοδο του ύστερου Μεσαίωνα και της Αναγέννησης:
-Μ. Δενδρινός, “Αλχημικές ιδέες και Χημεία κατά τον 16ο-18ο αιώνα”, Περιοδικό Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας Νεύσις, Τεύχος 12, Καλοκαίρι 2003, σελ. 58-80
- Ιζαμπέλλα ντι Μόρρα, “Μέσα από Δρόμους Έρημους”, Μτφρ. Άννα Γρίβα, Επίμετρο Μάρκος Δενδρινός, Εκδ. Κουκούτσι, 2014
- Gaspara Stampa, “Το σώμα μου όλο ή φωτιά ή πέτρα”, Μτφρ. Άννα Γρίβα, Επίμετρο Μάρκος Δενδρινός, Εκδ. Κουκούτσι, 2015


Ημ/νία δημοσίευσης: 24 Μαΐου 2015