Εκτύπωση του άρθρου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Πτυχιούχος του τμήματος Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας ΑΠΘ. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Γραμματολογία στο ίδιο τμήμα και απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο της Κοινωνιολογίας της Λογοτεχνίας. Από το 2001 διδάσκει στο τμήμα ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας του ΑΠΘ. Αντικείμενο της διδασκαλίας  και της  ερευνητικής της δραστηριότητας είναι η ιταλική και ελληνική μεταπολεμική λογοτεχνική παραγωγή, ιδωμένη υπό το πρίσμα της κοινωνιολογικής «ανάγνωσης». Εδώ και δυο χρόνια ασχολείται ερευνητικά με το χώρο της «μεταναστευτικής λογοτεχνίας» και πιο συγκεκριμένα, με την λογοτεχνική παραγωγή των αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα από το 1991 και μετά. Έχει αρχίσει και συνεχίζει τη συλλογή υλικού με σκοπό να είναι σε θέση να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια και ευρύτητα τις διαστάσεις αυτού του σύνθετου και απίστευτα μεγάλου, από την άποψη των κειμένων, φαινομένου.
 Εκτός από την λογοτεχνική δραστηριότητα των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα ενδιαφέρεται και για την αντίστοιχη παραγωγή και στη γείτονα Ιταλία. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ποιητική παραγωγή του Gëzim Hajdari με το έργο του οποίου ήρθε πρόσφατα σε επαφή.

Κωνσταντίνα Ευαγέλλου

 


Ημ/νία δημοσίευσης: 30 Νοεμβρίου 2006