Εκτύπωση του άρθρου

 Ο Γιάννης Δάλλας διαβάζει για το poeticanet|
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.