Εκτύπωση του άρθρου
Τίτλος: «Γλωσσικά, Μορφές και Σημασίες»
Συγγραφέας: Δήμητρα Παπαγγελη
Έτος Α’ Έκδοσης: 2009
Διαστάσεις: 17 x 24
Αριθμός Σελίδων: 48 (σαράντα οκτώ).
 Δοκίμιο
ISBN: 978-960-408-098-4

«…Στόχος της μελέτης “Γλωσσικά. Μορφές και Σημασίες” είναι η συλλογή και η παρουσίαση περιπτώσεων της ελληνικής, με ιδιαίτερες χρήσεις των μορφών και σημασιολογικές διακυμάνσεις. Έμφαση δίνεται σε δεδομένα με μορφικές αποκλίσεις, περιπτώσεις ρηματικών τύπων, ονοματικά παραδείγματα και φράσεις ή εκφράσεις της γλώσσας. Θέματα ερμηνείας και απόδοσης των γλωσσικών τύπων παρουσιάζονται στη συνέχεια. Κυρίως αναφέρονται δύσκολα παραδείγματα, “γλωσσικά παιχνιδίσματα” ή και περιπτώσεις εσφαλμένης χρήσης των τύπων από τους ομιλητές. Σε μια θεωρία συστηματικών αρχών και ποικίλων αποκλίσεων το λεξιλογικό δίκτυο και ο εκφραστικός πλούτος της νέας ελληνικής γλώσσας αναδεικνύει τις μορφικές κανονικότητες αλλά και τις επί μέρους παραμέτρους της γλώσσικής έκφρασης. Ενδιαφέρον έχει, κυρίως, η κατανόηση των συστηματικών σχέσεων, οι οποίες διέπουν τις μορφές και τις σημασίες της γλώσσας, όπως και η διεξοδική ερμηνεία των δεδομένων με βάση τον επαναλαμβανόμενο, αυθόρμητο χαρακτήρα του γλωσσικού μηχανισμού....»

Ημ/νία δημοσίευσης: 10 Ιουνίου 2009