Εκτύπωση του άρθρου

 

Ο Δημήτρης Καλοκύρης διαβάζει για το poeticanet.
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.