Εκτύπωση του άρθρου

ΜΑΙΡΗ ΓΙΟΣΗ

 

Δύο ποιήματα

 

 

Ο Βαπτιστής στις ερημιές

Αδειάζω τα υπάρχοντά μου στο λευκό
Imago mundi.  Έκφρασις.
Του Bosch η ανατρεπτική ησυχία,
Το δυσανάλογα μικρό αρνάκι
Ο Βαπτιστής μες στην πορφύρα
Μισός θάμνος
ή ρόδι ωραιότατο σε αιθρία.
Κατά τα άλλα άκανθοι
νεκρά πουλιά οφιοειδείς βλαστοί
δενδρύλλια πράσινα – τα κοντινά –
χρυσόξανθα – τα μέσα –
και εωθινό γαλάζιο τα βουνά του βάθους.
Πλήρως κατοικημένη ερημιά.
Ο άγιος όμως αναπαύεται λιγάκι παιδικά
Χαράζει με το δάκτυλο στο χώμα
Με το άλλο χέρι του βαστά
στη θέση το κεφάλι του.
Πάντα είχες άγρια λύπη, Ιωάννη,
Τι να υποθέσω τώρα που χαμογελάς; 

The Baptist in the Wilderness

I empty my possessions into the white
Imago mundi.  Ekphrasis.
Bosch’s subversive calm
The lamb disproportionately small
John the Baptist dressed in Tyrian red
Half a shrub
or a splendid pomegranate in the open sky.
As for the rest, acanthus leaves
dead birds snake-like tendrils
green saplings – the foreground
golden-blonde – the backdrop
and blue as dawn the mountains in the depths.
Fully inhabited wilderness.
Yet the saint rests almost childlike
Tracing his finger in the soil
With his other hand he holds
his head in place.
You always had a savage sadness, John,
Why would I suppose that now you’d smile?

Μετφρ.  Pat Snidvongs

Στις ερημιές του Βαπτιστή

Rothko,
Υπάρχουν κραυγαλέοι σταυροί
Αλλά το μαύρο του αίματος
Το μαύρο μέσα στο μαύρο
θέτει ένα θέμα περιέχοντος.

In the Wilderness of the Baptist

Rothko, there exist
Strident lurid crucifixes
But the blackness of the blood
The black within the black
raises thoughts about the All-Encompassing.

Μετφρ.  Pat Snidvongs
 


Pat Snidvongs is a doctoral candidate in comparative literature at Princeton University


Ημ/νία δημοσίευσης: 6 Μαΐου 2016