Εκτύπωση του άρθρου
ΠΑΜΠΟΥΔΗ ΠΑΥΛΙΝΑ

Το έντομο ποίημα
 
 
 
Ακαριαία των εντόμων
Μονοκονδυλιά
Απ’ την αρχή του χρόνου χωρίς τέλος 
Στον αέρα
Αραβούργημα 
Περίπλοκο, αξεδιάλυτο 
Σπασμένος κώδικας
Ποτέ σπασμένος
Βούισμα
Σε υψηλές συχνότητες
Βούισμα συνεχές
Διακεκομμένο απ’ τις ζωές μου
Μήνυμα θεϊκό
Μόνο τα σύμφωνα
 
Φωνήεν λάθος
Αιώνιο, εφήμερο,
Ανωφελές 
Τσιμπάει
 
Με λιώνω

Παυλίνα Παμπούδη

Ημ/νία δημοσίευσης: 12 Σεπτεμβρίου 2008