Εκτύπωση του άρθρου
 
 
 
Ο Τάσος Γαλάτης διαβάζει για το poeticanet.
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.
 

Ημ/νία δημοσίευσης: 28 Απριλίου 2013