Εκτύπωση του άρθρου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΤΣΟΣ

ΑΠΟ ΒΗΘΑΝΙΑΣ

ΙΝΔΙΚΤΟΣ

ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ

Τόσο πιέστηκε απ' την ιδιότητά του
που ξαναβγήκε απ' τ' αυγό
με την ομορφιά
-κατ' ευθείαν τη φορά αυτή-
του κύκνου


Ημ/νία δημοσίευσης: 24 Μαΐου 2008