Εκτύπωση του άρθρου

Η Κατερίνα Αγγελάκη- Ρουκ  διαβάζει για το poeticanet|
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.