Εκτύπωση του άρθρου

O Κώστας Παπαγεωργίου διαβάζει για το poeticanet|
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.