Εκτύπωση του άρθρου

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ

Λύτρωση

Από μέρα σε μέρα
μέσα στον αέρα του κόσμου
βαρύς από όνειρα σε περιμένω.
Στάχτες μετά το φως
νεκρές θάλασσες
σιωπηλά βουνά
πόνος ανέκφραστος.
Η χαρά δεν με βρίσκει
κι ο Θεός μου άεργος
στην αντικρυνή όχθη
την ανίκητη των τάφων.

Λευτέρης Πούλιος


Ημ/νία δημοσίευσης: 27 Οκτωβρίου 2008