Εκτύπωση του άρθρου
 
                                            ΤΕΥΧΟΣ 12                                              Απρίλιος 2010
Φωτογραφία: Αντίκλεια Αγραφιώτη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ POETICANET

Ποιητές του περιοδικού AutreSud

Λογοτεχνία και Πόλη (3η Διεθνής Λογοτεχνική Συνάντηση DAZEIN)

e-poetry: Jason Nelson

ΔΟΚΙΜΙΑ: Φ. Γιαννίση, Κλεοπ. Λυμπέρη, Γ. Ρούβαλης, Χ. Χρυσόπουλος. ΠΟΙΗΜΑΤΑ: Γ. Βαρθαλίτης, Γ. Βέλτσος, Φ. Γιαννίση, Λ. Δράκος, Κλ. Λυμπέρη, Κυ. Λυμπέρη, Λ. Σακελλίου, Α. Φραντζή. ΞΕΝΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ: N. Abrutyte, A. Baev, S. CholevaG. GospodinovC. PoltronieriE. Tamargo SCRIPTORIUM       1X1     ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣΕΙΔΗΣΕΙΣ, BLOGS ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, NEWSLETTER.  FACEBOOK: φίλοι του poeticanet CANSO (Gaucelm Faidit)


Ημ/νία δημοσίευσης: 10 Μαΐου 2010