Εκτύπωση του άρθρου

Η Μαρία Κέντρου- Αγαθοπούλου διαβάζει για το poeticanet|
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.