Εκτύπωση του άρθρου

https://www.youtube.com/watch?v=0tynSMcT1EU

Η Μαρία Λαϊνά διαβάζει για το poeticanet|.
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.


Ημ/νία δημοσίευσης: 2 Νοεμβρίου 2014