Εκτύπωση του άρθρου

 

 

Η Παυλίνα Παμπούδη διαβάζει για το poeticanet|.
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.