Εκτύπωση του άρθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ -- ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

                                               ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Συνέδριο:    Ο Νίκος Καζαντζάκης και η επίδραση του έργου του σε άλλους συγγραφείς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

   Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης και ο Δήμος Πλατανιά οργανώνουν, στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, στο Κολυμπάρι Χανίων, στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018, συνέδριο με θέμα  « Ο Νίκος Καζαντζάκης και η επίδραση του έργου του σε άλλους συγγραφείς, σύγχρονους και μεταγενέστερούς του, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή » και προσκαλούν τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν με ανακοίνωση να στείλουν δήλωση συμμετοχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  kostasmoutzouris@hotmail.gr, μέχρι  τις 28 Φεβρουαρίου 2018.
   Στη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του δηλούντος και ο τίτλος της ανακοίνωσής του.
   Η περίληψη της ανακοίνωσης θα σταλεί στην ίδια διεύθυνση μέχρι τις 30 Απριλίου 2018.
   Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες από τις υποψήφιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο.
   Η συμμετοχή των εισηγητών στο συνέδριο ορίζεται στα τριάντα ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε σχετικό  λογαριασμό του συνεδρίου, αφού πρώτα καταρτισθεί από την Επιστημονική Επιτροπή ο κατάλογος των εισηγητών.

                                                                                          Χανιά 27 Ιουλίου 2017

                                                  Για τους  οργανωτές

Κώστας Μουτζούρης       Κωνσταντίνος Ζορμπάς             Ιωάννης Μαλανδράκης
πρόεδρος του Κέντρου        γενικός διευθυντής                  δήμαρχος Πλατανιά
του ΚέντρουΚρητικής
Λογοτεχνίας  της Ορθοδόξου
Ακαδημίας Κρήτης