Εκτύπωση του άρθρου

ISTVAN LASZLO GEHER

Πρώτο αγνωστικιστικό απόσπασμα

 
Πόσο φρικτό, να αιφνιδιαστείς –
να βρεις τελείως σχισμένη, παγωμένη,
να κοιτάζεις αδιάκριτα,
μια προσευχή πλεγμένη από νήματα λεπτού πάγου,
που αιμορραγεί μέχρι θανάτου για να σε γεμίσει μέχρι πληρότητας.
Μόνο η αδημονία του βλέμματός μου
–που συνεχίζει να αποζητά ακόμη και όταν έχει ικανοποιηθεί–
μπορεί να με οδηγήσει στη Χώρα των Ονομάτων,
των Διανεμημένων Ονομάτων,
στη Χώρα της Κοινής μας Εγκατάλειψης.
Αφήστε την ανακούφιση να ανασταλεί,
ανακαλέστε την ανατολή του ήλιου και το σβήσιμο του φωτός του.
Καμία επιθυμία, καμία πιθανότητα να καθαρίσουν τα μάτια μου,
να σπάσει ο καταρράκτης που είσαι εσύ:
πόσο φρικτό, να με αιφνιδιάσεις.

István László Geher

Απόδοση: Χρήστος Χρυσόπουλος, Γιώργος Χαντζής

Ημ/νία δημοσίευσης: 13 Απριλίου 2008