Εκτύπωση του άρθρου

O Reiner Strasser γεννημένος το 1954, εργάζεται σαν καλλιτέχνης και εκπαιδευτικός στη Γερμανία. Ο Reiner Strasser δέχτηκε να παρουσιάσουμε έργα του.

R.I.C.   9 pieces (1998/99) --- multiple page works --- picture-word-sound-hypertext explorations


Ημ/νία δημοσίευσης: 21 Ιουλίου 2006