Εκτύπωση του άρθρου

Η Ρούλα Αλαβέρα διαβάζει για το poeticanet|
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.