Εκτύπωση του άρθρου

Ευσταθία Δήμου

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΤΩΣΗ

Πτώση γραφτή σ’ ώριμο μήλο.
Άγνοια του Θεού. Θάνατο έκλωθε
στην στιγογυριστήν ανέμη του με ζήλο
το σώμα του φιδιού. Κανείς δεν ένιωθε

την πλάνη. Επίγειος ήταν κήπος
η Εδέμ. Νέκρα παντού. Στα μάτια
η πλήξη τ’ ουρανού. Μύθος
πως δεν φορούσαμε ιμάτια.

Γυμνή η αλήθεια μας καλούσε
να εκπέσουμε θεοί.
Το Δέντρο συνεχώς φυλορροούσε,
πάνω απ’ του συμπλέγματος τη θέση.

© Poeticanet


Ημ/νία δημοσίευσης: 17 Μαΐου 2022