Εκτύπωση του άρθρου
 
BINA SARKAR ELLIAS 
 
 
Τρία ποιήματα
μετάφραση Σάρα Θηλυκού
 
 
1. Solitude / Μοναξιά
 
 μία στιγμή
 μέσα στο πρίσμα
 της σιωπής-
 η σιωπή είναι ό, τι υπάρχει
 εντός και εκτός.
 φύλλο δεν κουνιέται
 οι σκέψεις κοιμούνται,
 το βραδινό φως
 μία διάφανη ακουαρέλα
 θαλάσσια μπάνια, σπίτια
 η γάτα που χασμουριέται.
 απολαυστικά ακίνητη-
 αυτή η στιγμή μέσα στον χρόνο
 
**

one moment
held in a prism
of silence—
silence is all there is
within and without.
not a leaf stirs
   thoughts are asleep,
   the evening light
   a water colour wash
   bathing sea, houses,
   the yawning cat.
   deliciously still—
   this moment in time.
 
2. Transience / Παροδικότητα
 
φωτεινό πράσινο-
φτερά πετούν ενάντια
στον άνεμο
αψηφώντας
τον γκρίζο
ζοφερό ουρανό.
μουτζουρώνοντάς τον
με χρώμα
και μιαν έκσταση
που μόνο τα πουλιά γνωρίζουν,
μόνον η μουσική
των φύλλων που θροϊζουν
γνωρίζει,
μόνον υπναλέα όστρακα
που κατέχουν θρύλους
των κυμάτων γνωρίζουν-
το μυστικό της παροδικότητας.
 
**
 
luminous green—
wings fly against
the wind
as if in defiance
of the grey,
brooding sky;
streaking it
with colour
and an ecstasy
only the birds know,
only the music
of rustling
leaves know,
only somnolent shells
holding legends
of the waves know—
the secret of transience.
 
3. Tranquil / Γαλήνιο
 
γαλήνιο το απόγευμα
γαλήνιο το φως
που τη λούζει
με γλυκό κίτρινο.
το σώμα της γυρνά
όπως το φύλλο στο βιβλίο-
αργό, νωθρό,
oι σελίδες του απαλές
όπως η έκφρασή της, κάθε λέξη
διάφανη σαν δροσιά,
διαυγής σαν λίμνη στο βουνό-
η επιθυμία της να διαβαστεί. 
 
**
 
tranquil the afternoon,
tranquil the light
that bathes her
in mellow yellow.
her body turns
like a leaf in a book—
unhurried, languorous,
its pages smooth
as her brow, each word
transparent as dew,
clear as a mountain lake—
her desire to be read.

(Translated into Greek by Sarah Thilykou/
Mετάφραση: Σάρα Θηλυκού)
 

Ημ/νία δημοσίευσης: 13 Απριλίου 2019