Εκτύπωση του άρθρου

FRANTZ

 

Τρία ποιήματα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:  ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΤΣΟΥ

 

X-

  Μουσική

                Όλη
  σε δίνω στη 
  σιωπή μου

 ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΗ Η ΦΩΤΙΑ
 ΠΟΥ ΠΙΝΕΙ

                          μια μέρα ασφυκτιούσα
                          από ρεβόλβερ
                          πλήρη εντάσεως
 και περπατάει νύχτα
 στα δάση
                         του διαστήματος ____________


  


   Γητεμένο κουτί V
   (6 Ιουνίου 1978)
 

 

XXIV-

 Υπήρξαμε
                              πτώσεις
 συνομιλητές
 με το χιόνι
                             του έρωτα αυτός ο καιρός
                             εκτείνεται μέσα μας

 Τόσο γλυκό χαμόγελο
 με χορδές ευέξαπτες
      να προσδένει την τέχνη
        στο πρόσωπο θανάτου
                   καταπλήσσοντος


   Γητεμένο κουτί VII
   (2 Μαΐου 1981)

 

 

XXXII-

 Άλλοτε
                           είναι σήμερα
 κι ένα νησί υποκλίνεται

 έχω το όνομα ______________
 και το κρυμμένο πρόσωπο

 Κι ευθύς
 προβάλλουνε με την αυγή
 παλάτια όπου πνίγονται
 οι Βενετίες μου,
 αυτή η λάμψη φωτός
            της βαθύτατης
                                  μαγείας

   
    (8 Μαΐου 2007 )- Πολλά από τα κείμενα αυτά βρίσκονται μέσα σε “Ποιήματα-Κουτιά”, όπως είναι τα “Γητεμένα κουτιά”, τα οποία περιέχουν διάφορα αντικείμενα, όπως πέρλες, δαντέλλες,  κλπ… και τα οποία γίνονται κάποτε: ζωγραφικοί πίνακες, “Ποιήματα που Βλέπονται”, επίσης με αντι¬κείμενα, υφάσματα, μέταλλα, το φτερό ενός κόρακα, καθρέφτες, σουβέρ με κολλάζ, κλπ… 

Frantz

Μετάφραση: Μαρία Τσάτσου
 

FRANTZ
Trois poèmes

X-

  Musique
   Toute
  je te donne à mon
  silence

 JE SUIS CE FEU
 QUI BOIT
                          un jour hanté
                          d'intenses
                          revolvers
 et marche de la nuit
 des forêts
  de l'espace ____________


  


   Boîte fascinée V
   (6 juin 1978)
 

 

XXIV-

 Nous fûmes
                         chutes
 et des neiges
 nous parlent
                         ce temps d'amour
                         se tend en nous
 Si doux sourire
 aux cordes aggravées
                et nouer l'art
          à la face de mort
                    étonnante

 


   Boîte fascinée VII
   (2 mai 1981)

 

 

XXXII-

 Jadis
                      c'est aujourd'hui
 et une île s'incline

 j'ai le nom ______________
 et la face cachée

 Aussitôt
 apparaît à l'aube
 des palais où se noient
 mes Venises,
 ce reflet de lumière
       du grave
                enchantement

   
    (8 mai 2007)
- Plusieurs de ces textes sont dans des "Boîtes-Poèmes" comme les "Boîtes fascinées" avec objets, perles, dentelles, etc... et sont, parfois, devenus: tableaux, "Poèmes-Vus", également avec objets, tissus, minéraux, aile de corbeau ou miroirs, sous-verres avec collages, etc....
 
Frantz, is a French poetess and artist, living and working in the outskirts of Paris, with her equally artist husband, Alain-Christian Benedetti. Their home,

‘La Gradiva’ is a living art-exhibition, where the poems and things created, live and breathe near their creators.


Η Φραντζ, ποιήτρια  και εικαστική καλλιτέχνις, ζει και εργάζεται στα περίχωρα του Παρισιού, μαζί με τον επίσης καλλιτέχνη σύζυγό της, Alain-Christian Benedetti. Η κατοικία τους, ‘La Gradiva’ είναι μία μόνιμη, ζωντανή έκθεση έργων τέχνης, όπου τα ποιήματα και τα καλλιτεχνήματα ζουν και αναπνέουν κοντά στους δημιουργούς τους.


Frantz, poète et artiste, vit et travaille à Paris, avec son mari, Alain-Christian Benedetti, également artiste. Leur domicile, ‘La Gradiva’, est une exposition permanente et vivante, d’ æuvres d’ art, où les poèmes et les choses créées, vivent et respirent auprès de leurs créateurs.

 

Three  poems

X-
 

 Music
                  Entire
  I give you to my 
  silence

 I AM THIS FIRE
 WHICH DRINKS
           a day haunted
           by intense
          revolvers
 and walks in the night
 in the forests  
           of space ____________


   Fascinated box V
   (6th June 1978)
 

XXIV-


 We have been
                      downfalls
 and the snow
 speaks to us
                      this time of love
                      extends within us
 Smile so soft
 with chords aggravated
         to fasten art
         in the face of death
                     bewildering


   Fascinated box VII
   (2nd May 1981)

 

XXXII-


 The past
                           is today
 and an island bows


 I have the name ______________
 and the hidden face

 And at once
 appear with dawn
 palaces where
 my Venices drown
 this twinkling light  
            of grave
                       enchantment

    
    (8th May 2007)

- Many of these texts are contained in “Box-Poems” such as the “Fascinated Boxes” with objects, pearls, laces, etc… and, sometimes, they become: paintings, “Poems-Seen”, equally with objects, fabrics, minerals, a crow’s feather, or mirrors, coasters with collage, etc. 
 


Ημ/νία δημοσίευσης: 13 Ιουνίου 2012