Εκτύπωση του άρθρου

ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΜΠΟΥΔΗ

 

 

 

 

ΞΕΡΕΙ Η ΝΥΧΤΑ
 

Ξέρει η νύχτα, ξέρει η κρεμάμενη
Για τους αιώνες
Απ’ τα καρφιά του Γαλαξία, η πολύπτυχη
Επί υδάτων και γαιών
Επί δικαίων και αδίκων, η αμνήμων, ξέρει
Έχει πολλά να πει, δίνει
Φριχτούς χρησμούς
Ολέθριες αποκαλύψεις κάνει
Συνέχεια προειδοποιεί, αδιάκοπα
Μεταγλωττίζει τ’ άρρητα
Σε βογκητά, ερωτικά επιφωνήματα
Άσκοπες τρίλιες, παραμιλητά νυχτοπουλιού
Σκύλων και λύκων αλυχτίσματα
Ακόμα και σε συλλαβόγριφους μικρούς
Γρύλλων και τριζονιών-

Τα μεταφράζει αδιάκοπα και προειδοποιεί

Μα έφτυσε θεός μέσα στο στόμα της, δεν την πιστεύουμε-

© Poeticanet


Ημ/νία δημοσίευσης: 24 Φεβρουαρίου 2023