Εκτύπωση του άρθρου

Η Ζέφη Δαράκη διαβάζει για το poeticanet.
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.