Εκτύπωση του άρθρου

Ο Χριστόφορος Λιοντάκης διαβάζει για το poeticanet.
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.