Εκτύπωση του άρθρου

O Νάσος Βαγενάς διαβάζει για το poeticanet|
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.

Εκτύπωση του άρθρου