Εκτύπωση του άρθρου

 

Η Αθηνά Παπαδάκη διαβάζει για το poeticanet.
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.