Εκτύπωση του άρθρου

 O Τάκης Μενδράκος διαβάζει για το poeticanet|
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.


Ημ/νία δημοσίευσης: 19 Απριλίου 2013