Εκτύπωση του άρθρου

 O Τάκης Μενδράκος διαβάζει για το poeticanet|
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.