Εκτύπωση του άρθρου

 

 

Ο Τίτος Πατρίκιος διαβάζει για το poeticanet.
Δημιουργία, επιμέλεια από τον ποιητή Χρήστο Κούκη.