Εκτύπωση του άρθρου

ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ ΝΙΚΟΛΟΒΑ

Μτφ.  Ζντράβκα Μιχάιλοβα

 

 

Η ΒΑΒΥΛΩΝΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

(Από τη συλλογή ποιημάτων «Η Νίκη και η μύγα»)

 

Ο ατσίγγανος
δεν έκανε τίποτα
απλά  καθόταν κι άκουγε
μπροστά στην Κεντρική Αγορά 
στο ένα του αυτί
πένθιμες τις καμπανοκρουσίες της Σβετά Πέτκα* 
και στ άλλο από το τζαμί δεξιά
μια προσευχή σαν αμανές
ο ατσίγγανος δεν έκανε τίποτα 
απλά διερρωτιώταν 
να κάνει τον σταυρό του και να φύγει
ή να μείνει ακόμα εδώ 
μέχρι το πρωί όταν
στο προαύλιο της συναγωγής
ένα τσιγάρο δρόμος
σ' εβραϊκό γάμο 
θα μοίραζαν μήλα με μέλι

(και του άρεσαν πολύ) 
__________________

Αγ. Παρασκευής

 


ПАТРИЦИЯ НИКОЛОВА


СОФИЙСКИЯТ ВАВИЛОН
От стихосбирката „Нике и мухата” 


Циганинът
нищо не правеше
само седеше и слушаше
на тротоара пред Халите
в едното му ухо
Света Петка в траур
в другото молитва като маане
джамията вдясно
циганинът нищо не правеше
само се чудеше
дали да се прекръсти и избяга
или да постои още малко тук
до утре сутринта когато
в двора на синагогата
на един дъх разстояние
еврейска сватба
и ще раздават медени ябълки

(а той ги обичаше много)THE BABYLON OF SOFIA 
(From the book of  verse "Nike and the Fly")

 

The gypsy man
was doing nothing 
just sitting and listening 
on the sidewalk in front of the central market hall 
in one of his ears
the funereal bell-tolling of Saint Petka church
in the other one an amanés-like prayer
from the mosque on his right
the gypsy man was doing nothing
just wondering
if he should  cross himself and leave 
or linger here a while longer
till tomorrow morning when
in the synagogue courtyard 
a stone’s throw away
a Jewish wedding 
would share out honeyed apples  

(which he liked so much)

 

 


Ημ/νία δημοσίευσης: 29 Νοεμβρίου 2018