Εκτύπωση του άρθρου

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ

ΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΝ, ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ, I
Εδάκρυσεν η όμορφην

Και άστραψε το ρήμα - ο λογισμός μαρσάρισε,

Η φαντασία γκάζια, τα όργανα σε διάταξη,

Το μέτρο με τη ρίμα.


[ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ, a la maniere de] 

Λάμπρος Σπυριούνης

Ημ/νία δημοσίευσης: 13 Ιουλίου 2007