Εκτύπωση του άρθρου

PETER COLE

 

Μετάφραση: Χρίστος Αγγελακόπουλος

 

 

SONG OF THE SHATTERING VESSELS
 
 
Either the world is coming together
or else the world is falling apart—
     here—now—along these letters,
     against the walls of every heart.
 
Today, tomorrow, within its weather,
the end or beginning’s about to start—
     the world impossibly coming together
     or very possibly falling apart.
 
Now the lovers’ mouths are open—
maybe the miracle’s about to start:
     the world within us coming together,
     because all around us it’s falling apart.                     
 
Even as they speak, he wonders,
even as the fear departs:
     Is that the world coming together?
     Can they keep it from falling apart?
 
The image, gradually, is growing sharper;
now the sound is like a dart:
     It seemed their world was coming together,
     but in fact it was falling apart.
 
That’s the nightmare, that’s the terror,
that’s the Isaac of this art—
     which sees that the world might come together
     if only we’re willing to take it apart.            
 
The dream, the lure, isn’t an answer
that might be plotted along some chart—   
     as we know the world that’s coming together
     within our knowing’s falling apart.       

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΘΡΥΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
 

Είτε ο κόσμος ενώνεται
είτε ο κόσμος καταρρέει―
           εδώ― τώρα― κατά μήκος ετούτων των γραμμάτων,
           στους τοίχους κάθε καρδιάς.

Σήμερα, αύριο, στον καιρό του,
το τέλος ή η αρχή πρόκειται να ξεκινήσει―
            ο κόσμος απίθανο να ενωθεί
            ή πολύ πιθανόν να διαλυθεί.

Τα στόματα πια των εραστών ανοιχτά―
ίσως το θαύμα εκπληρωθεί:
            ο κόσμος μέσα μας να ενωθεί,
            καθ’ ότι γύρω μας καταρρέει.

Ακόμα και καθώς μιλούν
κι όπως ο φόβος φεύγει, απορεί:
            Είναι αυτός ο κόσμος που ενώνεται;
            Η κατάρρευσή του θα εμποδιστεί;

Η εικόνα, σταδιακά, γίνεται εντονότερη˙
πλέον ο ήχος μοιάζει με βελάκι:
            Φαινόταν ότι ο κόσμος τους ενωνόταν,
            αν και στην πραγματικότητα κατέρρεε.

Ιδού ο εφιάλτης, ιδού ο τρόμος,
ιδού αυτής της τέχνης ο Ισαάκ―
            που βλέπει ότι ο κόσμος δύναται να ενωθεί,
            μόνο εάν πρόθυμοι εμείς να τον διαλύσουμε.

Το όνειρο, το δέλεαρ, διόλου κάποια  απάντηση
που θα μπορούσε σε διάγραμμα να σχεδιαστεί―
             εφ’ όσον ξέρουμε πως ο κόσμος που ενώνεται
             εν γνώσει μας διαλύεται.

 

© Poeticanet


Ημ/νία δημοσίευσης: 3 Νοεμβρίου 2023