Εκτύπωση του άρθρου

SAYED GOUDA

 

 

τρία ποιήματα
μετάφραση Σάρα Θηλυκού

 

Boundary

At the boundary between river and sea
Fish stop on both sides, lover or beloved.
Each looks in the other’s eyes
Loves the other’s colour
Cannot swim into the other’s world
Cannot be but lover or beloved
At the boundary between river and sea.

 

ΣΥΝΟΡΟ

Στο σύνορο μεταξύ ποταμού και θάλασσας
Το ψάρι σταματά στις δυο μεριές, αγαπά ή αγαπιέται
Κοιτά το ένα τα μάτια του άλλου
Αγαπά το χρώμα του άλλου
Δεν μπορεί να γλιστρήσει μέσα στον κόσμο του άλλου
Δεν μπορεί παρά να αγαπά ή να αγαπιέται
Στο σύνορο μεταξύ ποταμού και θάλασσας.  

 

Wave

Everyday at dawn,
Seagulls call me
I follow them
I tame the proud sea
And print on the lips of the waves
A star's kiss to the virgin darkness
I sleep on the carpet of waves
Like a prophet
I collect the universe in my eyes
And become a blue wave.

Everyday at dawn
Seagulls call me
I follow them!

 

ΚΥΜΑ

Κάθε αυγή
Οι γλάροι με καλούν
Τους ακολουθώ
Δαμάζω την υπερήφανη θάλασσα
Kαι σφραγίζω τα χείλη των κυμάτων
με αστροφιλί στο παρθένο σκοτάδι
Κοιμάμαι στο χαλί των κυμάτων
Σαν προφήτης
Και γίνομαι γαλάζιο κύμα.

Κάθε αυγή
Οι γλάροι με καλούν
Τους ακολουθώ!

 

You Were Always There

You were always there
Listening to me
When I whispered
With a prayer in my heart
And cried in longing in the silence of the night
You were always there
With my tears

You would water the fields of longing in my heart
And rain your forgiveness
In times of dryness and thirst.
Yes
You were always there
I fall
You lift me up
I die
You resurrect me
I go astray
You look at me
I catch a glimpse from your light––guidance,
You were always there.

And today is a day for prayer
And harvest
Today is a day for crying
Or singing
How could you forsake me?
My goddess,
If it is your wrath,
Then doomed I am!

 

ΗΣΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ

Ήσουν πάντα εκεί
Ακούγοντάς με
Όταν ψιθύριζα
Μια προσευχή στην καρδιά μου
Και φώναζα με λαχτάρα μες στη σιωπή της νύχτας
Ήσουν πάντα εκεί
Με τα δάκρυά μου
Πότιζες τις στέπες της επιθυμίας στην καρδιά μου
Και έβρεχες τη συγνώμη σου
Σε καιρούς ξηρασίας και δίψας.

Nαι
Ήσουν πάντα εκεί
Πέφτω
Με σηκώνεις
Πεθαίνω
Με ανασταίνεις
Παίρνω τον λάθος δρόμο
Με κοιτάς
Πιάνω μια λάμψη από το φως σου – οδηγός
Ήσουν πάντα εκεί.
Και σήμερα
Είναι μια μέρα προσευχής
Και συγκομιδής
Σήμερα είναι μια μέρα για δάκρυα
Ή τραγούδια
Πώς με εγκαταλείπεις;
Θεά μου,
Αν αυτή είναι η οργή σου
Τότε είμαι καταδικασμένος!

Μετάφραση Σάρα Θηλυκού

© Poeticanet  τα περιεχόμενα του poeticanet προστατεύονται από copyright


 

 

 

 

 

 


Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Απριλίου 2019