Εκτύπωση του άρθρου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ογκολογικό νοσοκομείο "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"
(
ανέκδοτοι χειρόγραφοι στίχοι)

© Poeticanet 


Ημ/νία δημοσίευσης: 7 Μαΐου 2020