Εκτύπωση του άρθρου

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ: Οι ποιητές για την ποίησή τους

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΡΑΚΗΣ: Ιχνηλατώντας ή πέντε σταγόνες στον ωκεανό

ΑΝΝΑ ΓΡΙΒΑ: Οι ποιητές για την ποίηση: στις ρίζες της αισθητικής σκέψης

ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ: περί ποίησης, κούρου και κόρης


Ημ/νία δημοσίευσης: 24 Μαΐου 2015